Paremti

Branginkime praeitį – Užtikrinkime ateitį

Prisikėlimo Parapija patarnauja Toronto lietuviams nuo 1953 metų. Ją pastatė ir išlaikė mūsų tėvai ir seneliai – neturtingi karo pabėgėliai. Šis bendruomenės židinys – jų nuostabus palikimas mums.

Groundbreaking for Church Roncesvalles Groundbreaking for Church Etobicoke

Dabar mūsų metas.

Parapijos ateities užtikrinimui – reikia mūsų visų pagalbos. Mėnesinės aukos parapijos išlaikymui labai reikalingos. $50.00 į mėnesį (maždaug $11 į savaitę) labai padės sumažinti operacinį deficitą.

Dėkojame už kiekvieną auką!

Už aukas išduodami kvitai atleidimui nuo mokesčių.

Noriu aukoti kas mėnesį

Pervesti vienkartinę auką

Pažymėjus žemiau esantį langelį, patvirtinu, kad aš darau vienkartinį įnašą ir kad mano pasirinkta suma bus nuskaičiuota iš mano kreditinės kortelės tik vieną kartą.