Salių nuoma

65th Anniversary Stage
 

Prisikėlimo parapijos salės nuomojamos šeimos šventėms, vestuvėms, gedulingiems pietums, bei kitiems renginiams. Kreiptis į parapijos raštinę.