Veikla

Bendruomenė. Savanorystė. Tarnystės.

Parapijos gyvenimą praturtina savanorių dalyvavimas įvairiose veiklose ir tarnystėse. Čia vyksta vaikų liturgija, bei vaikų paruošimas sakramentams. Jaunieji giesmininkai reiškiasi parapijos vaikų ir jaunimo chore, bei kanklininkų būrelyje. Vyresnieji gieda “retkartiniame” chore. Čia renkasi jaunų šeimų “Kiškių klubas”, veikia parapijos sporto klubas “Aušra”. Sekmadieniais po Mišių veikia lietuviška virtuvė, vyksta pabendravimas.

Kasmet, tradiciniai renginiai gausiai suburia bendruomenę - labdaringi naudotų rūbų ir daiktų išpardavimai, parapijos padėkos šventė, Kalėdinis koncertas, ir Vilties Bėgimas.