Veikla

Labdaringa veikla

Prisikėlimo parapijos Labdaros sekcija gausiai suburia ne tik parapijiečius savanorius, bet ir platesnę Toronto lietuvių bendruomenę, artimo meilės darbams. Pagrindiniai renginiai – naudotų daiktų ir rūbų išpardavimai, kurie vyksta du kart į metus - pavasarį ir rudenį. Išpardavimų pelnas skiriamas lietuviškų parapijų paramai, jaunimo stovyklai, „Sielovadai“ , bei įvairioms organizacijoms Lietuvoje. Parama daiktais teikiama vietinėms labdaros organizacijoms – Dr. Simone „Food for Chidren“, St. Vincent de Paul Society, Good Shepherd, Salvation Army ir ukrainiečių šalpos vienetams.

Visi kviečiami prisidėti!

Rummage Jaunimas