Prisikėlimo Parapija

A Word from the Pastor

Klebono žodis

Dievo Žodis teįkvepia

Skaityti daugiau
Church Bulletin

Parapijos žinios

Naujienos ir skelbimai

What is new

Aukos parapijai

Dėkojame už kiekvieną auką!

Aukoti

Mišios

2021 “Kretingos” stovyklos pranešimas 

Artėjantys renginiai