Klebono žodis

Viešpats pasirodė prie Mamrės ąžuolu sėdinčiam pačioje dienos kaitroje prie savo palapinės angos. Jis pakėlė akis ir pamatė netoli savęs stovinčius tris vyrus. Juos pamatęs, jis nubėgo nuo palapinės angos jų pasitikti...[Pr. 18, 1-3]in the very heat of the day. And when he had lifted up his eyes, there appeared to him three men standing near him: and as soon as he saw them he ran to meet them from the door of his tent… [Gen 18, 1-3]”

Tebus ir mūsų Prisikėlimo parapija tuo įsikuriančiu Pažadėtoje Tikėjimo Žemėje Abraomu: pastabiu, sutinkančiu, svetingu, besidalinančiu gyvenimo dovana su kiekvienu Viešpaties šaukiamu ir siunčiamu žmogumi, pagirdančiu viltimi, meile maitinančiu, tikėjimu dengiančiu ir sulaukiančiu sūnaus – lai Dievas juokiasi vardu – Izaoko.

Te Viešpats Jus visus džiaugsminga palaima tepripildo...

Br.kun. Jonas Šileika, OFM

Fr. Jonas Šileika, OFM 
Kad ta šiluma vien mumyse nepasiliktų...