Veikla

Vaikų liturgija

Vaikų liturgija vyksta kartą per mėnesį per 11v.v mišias, nuo rugsėjo iki birželio, ją praveda tėvai, kuriuų vaikai dalyvauja liturgijoj. Puiku, kada tėvai turi mokytojavimo patirties, tačiau bet kuris norintis gali pravesti vaikų liturgiją. Kviečiame prisidėti. Tėveliai mielai kviečiami padėti vaikams per užsiėmimus.

Vaikų liturgija vyksta pamokslo metu ir dažniausiai vyksta lietuvių ir anglų kalbomis, kad visi vaikai suprastų. Po trumpos maldos, vaikai ir tėveliai diskutuoja ir kalbasi apie tos dienos skaitinius ir pamokslą. Naudodami pavyzdžius is kasdieninio gyvenimo, atlieka lengvas užduotėles, susijusias su tos dienos skaitiniais. Vaikai taip pat padeda paruošti aukojimui skirtas dovanas, kurias vaikai atneša prie altoriaus per vaikų mišias.

Dėl daugiau informacijos ir savanoriavimo prašome kreiptis pas Gitaną – 416-533-0621

Childrens Liturgy